انتظار

روی نیمکت پارک نشسته بودم و کنارم پیرمردی نشسته بود.

گزارشگر رادیو به کنار پیرمرد آمد و گفت:

پدر جان! روزهای جمعه که می شه شما منتظر کی هستید؟

پیرمرد آهی کشید و گفت:

منتظر بچه‌هام....

 

/ 6 نظر / 28 بازدید
صمیم

افسوس از آن عمـــر گران مایه که سر شد ..

Be Yourself

سلام بر شما روزگارتان خوش خدایش بیامرزد این گزارشگر را ... چهره ش چه شکلی شد با این جواب و با این انتظار تلخ آن پدر جان؟